Virago Star MC Millennium

Klubben er en lokalklub under VIRAGO MC CLUB DANMARK.

Vi har intet klubhus, men klubbens medlemmer bor inden for en radius af 40 km fra København.
Klubben tæller fra starten 13 medlemmer.

Vi har heller ingen bestyrelse men en koordinator, som får tingene til at fungere. Medlemmerne træffer beslutningerne i fællesskab.

Klubbens formål er at fremme medlemmernes MC interesser bedst mulig; gennem fælles ture, træf, sammenkomster m.v

Klubkoordinator: Anya Emfelt Nielsen. elmfelt@mail.danbbs.dk