MC Snøvserne

Grønningen 21

8620 Kjellereup,

Klub tlf. 8688 3320

postmaster@snovserne.dk

 

 

11/1 2002