MC Patruljen

Thestrupvej 23 Dollerup 8800 Viborg

TLF: 8663 7005

Klubaften: Fredag i lige uger, søndag i ulige uger.