Blue Berets MC

Blue Berets MC er en motorcykel, UN-NATO kammeratskabsforening, og er i alle henseender neutral såvel politisk som i MC miljøet.
Hjemmesiden er tænkt som et mødested for medlemmer af Blue Berets MC(BBMC), samt til oplysning om foreningen og dens virke.

www.blueberetsmc.com